Arbitrajul – O optiune manageriala

74

Esti proprietar de afacere? Antreprenor? Stii ce este arbitrajul? Care este cadrul legal? Ce legatura are cu mediul de afaceri si cu proprietarii de afaceri? Care sunt oportunitatile?

Sunt temele discutate in cadrul emisiunii de Joi pe 27.07.2017 ora 10:00 impreuna cu invitatii nostri:

Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial Ilfov din Bucuresti, Av. Alin POP si Secretarul General al Curtii de Arbitraj Comercial Ilfov din Bucuresti, drd. Nicolae-Danuţ BREBEANU.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Judetului Ilfov cu sediul in Bucuresti, denumită „Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București”,care işi desfăşoară activitatea şi cu sprijinul Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania(UCCBR),  este o instituţie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, organizată şi funcţionând în conformitate cu Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu propriul regulament.

 În îndeplinirea funcțiunii sale, Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București organizează şi administrează soluţionarea litigiilor interne şi internaţionale prin arbitraj instituţionalizat, în condiţiile stabilite de propriul Regulament, de Regulile de arbitraj ale Curţii, de dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care România este parte, și asigură totodată părţilor, la cerere, și  organizarea arbitrajului ad-hoc, în cauzele în care, prin convenţia arbitrală, acestea au optat pentru această modalitate de arbitraj precum și alte modalităţi alternative de soluţionare a litigiilor.

De ce arbitraj ?

De-a lungul timpului, instituția arbitrajului a evoluat, devenind, de la o modalitate de soluționare a litigiilor considerată ca fiind rudimentară 1 , la o modalitate hibrid, care pornește de la acordul părților, continuă cu soluționarea litigiului utilizând o procedură și un drept aplicabil identificat de părți și finalizându-se cu o hotărâre definitivă și irevocabilă, obligatorie pentru părți, procesul privat având astfel un puternic impact public. Importanța arbitrajului a crescut de-a lungul timpului, devenind astăzi, modalitatea adecvată de soluționare a litigiilor, în contextul unei societăți caracterizată de evoluție și în plin proces de globalizare

Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București  asigură profesioniștilor modalități de soluționare alternativă a disputelor în afara instanțelor de judecată, oferind soluționarea litigiilor intr-o modalitate modernă și eficientă din perspectiva costurilor și a duratei

Sursa articol  :Curtea de arbitraj comercial Ilfov din București