Conferința de presă (CNIPMMR) a fost susținută de Florin Jianu, președintele CNIPMMR și Liviu Rogojinaru, secretar general al CNIPMMR.

Conferință de presă, 14 martie 2018
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)

În data de 14 martie 2018, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și-a exprimat punctul de vedere privind proiectul OUG referitor la declararea veniturilor din activități independente (formularul 600), în ințarea „Casei de Comerț România S.A.” și raportul de țară din 2018 pentru România.

Conferința de presă a fost susținută de Florin Jianu, președintele CNIPMMR și Liviu Rogojinaru, secretar general al CNIPMMR.

Formularul 600
Formularul 600 se referă la declararea veniturilor realizate de persoanele zice din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse.
Noul formular reprezintă o comasare a mai multor declarații: 200, 201, 220, 221, 604 și 605. CNIPMMR susține schimbarea formularului 600, care prezintă îmbunătățiri importante:
-simpli carea obligațiilor declarative
-existența unui termen unic de plată: 31 martie a anului următor, până la care se poate face plata impozitului
-existența posibilităților de recti care a declarației în cursul anului (cu venitul estimat), până la termenul 31 martie a anului următor
-eliminarea plăților anticipate de impozit
-posibilitatea depunerii online prin Spațiul Privat Virtual
-faptul că ANAF nu va mai trimite declarații de impunere pt că acest formular este un sistem de autoimpunere
-în ințarea pe lângă primarii și sediile ANAF centre de ajutorare / consiliere a cetățenilor în vederea completării corecte a formularului
-introducerea un sistem de boni cații pentru contribuabilii care achită anticipat obligațiile scale estimate datorate
Important: cei 30.000 de oameni care au depus deja formularul 600 în luna ianuarie trebuie să redepună noul formular

Conferință de presă, 14 martie 2018 Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR)

Raportul de țară al Comisiei Europene
Raportul de țară al Comisiei Europene privind România a fost dat publicității și subliniază următoarele aspecte:
-în lipsa unor reforme structurale și a consolidării scal-bugetare, creșterea economică dinamică a României riscă să creeze cadrul unei „aterizări forțate”.
-actuala relansare economică este generată de consum
-investițiile se mențin la un nivel modest
-rezultatele unor reforme structurale au fost anulate în 2017, în timp de alte astfel de reforme au stagnat -in ația a ajuns la o valoare pozitivă în 2017 și se estimează că aceasta se va accentua
-piața forței de muncă a devenit mai rigidă
-de citul public se a ă pe o traiectorie ascendentă
-România a înregistrat progrese limitate în privința punerii în aplicare a recomandărilor din 2017 ce i-au fost adresate
-nu au existat progrese în privința modului de stabilire a salariului minim
-sărăcia s-a extins, iar inegalitatea veniturilor se menține la un nivel ridicat

-nu s-au obținut rezultate concrete privind reformele administrației publice, iar mediul de afaceri prezintă puncte slabe
-legislația și procedurile în materie de insolvență sunt în continuare complexe
-IMM-urile se bazează în continuare pe finanțare din partea băncilor, care a rămas lentă

-sunt necesare măsuri suplimentare pentru a încuraja inițiativele antreprenoriale ale IMM-urilor CNIPMMR susține pe deplin direcțiile evidențiate de Comisia Europeană și consideră că acesta e un document care ar trebui să îi responsabilizeze pe toți liderii politici și pe cei din administrația publică centrală.

Casa de Comerț România S.A.
În ințarea Casei de Comerț România S.A. reprezintă un proiect al Ministerului Economiei, iar scopul său ar urma să e promovarea bunurilor, serviciilor, afacerilor din sectoare economice diverse, atragerea investițiilor și promovarea comerțului și a exporturilor. CNIPMMR consideră că acest proiect:
-ar trebui sa e un parteneriat public-privat, cu implicarea organizațiilor reprezentative ale mediului de afaceri și ale IMM-urilor
-ar trebui sa e sub egida Ministerului IMM-urilor, nu sub cea a Ministerului Economiei
-trebuie evitată situația în care conducerea societății să e asigurată exclusiv de funcționari din sistemul public

susrsa foto : https://www.facebook.com/CNIPMMR/

 

Articole Corelate

Responses